اولین یادواره شهدا در دبیرستان در تاریخ19بهمن ماه با حضور مهمانان ویژه ای برگزار شد

 

فضاسازی مدرسه

ایستگاه دلنوشته

سخنرانی اقای حسن زاده درمورد شهادت و...

سخنرانی آزاده اکبراباد اقای مرادی که در سن 12 سالگی به جبهه رفتند و

درسن16سالگی به مدت 4 سال اسیر شدند.

منبع : رزمنده سایبری |یادواره شهدا
برچسب ها : یادواره شهدا